Vereniging De Woerd

Notulen ALV vereniging de Woerd 2017

Beste lid,
Op zondag 5 februari heeft de algemene leden vergadering De Woerd plaatsgevonden in brouwerij Maximus. Hieronder puntsgewijs een kort verslag.
 1. Opening door de voorzitter
 2. Terugblik 2016 : zie bijlage voor een impressie van de activiteiten die de vereniging georganiseerd heeft in 2016. Miriam licht e.e.a. toe.
 3. Financiële verantwoording 2016 : de penningmeester (Jan) licht de cijfers toe. De gemeente heeft in 2016 gekort op haar jaarlijkse bijdrage aan de vereniging, dankzij sponsoring hebben we een batig saldo behaald over 2016. De vereniging kent een gezonde financiële huishouding. Het aantal leden blijft stabiel (in- en uitgaande leden) rond de 200 leden.
 4. Toekomst van de vereniging. Het bestuur licht toe dat zij graag hun functies willen neerleggen en dat ondanks meerdere oproepen er nauwelijks geïnteresseerden zich hebben gemeld. Staande de vergadering heeft één van de leden te kennen te geven zich als bestuurslid te willen inzetten, onder de conditie dat er nog één dan wel twee andere leden zich beschikbaar stellen als bestuurslid.
 5. Sluiting van de vergadering, gevolgd door een borrel.
Ad 4) Tijdens de vergadering hebben de aanwezigen en het bestuur verschillende mogelijkheden van de vereniging besproken. In algemene zin willen alle aanwezigen dat de vereniging blijft bestaan. Opvallend is dat de meeste aanwezigen zelf eerder al een positie in de vereniging hebben gehad. We missen dus betrokkenheid uit de wijk. Uiteindelijk hebben we het volgende voorstel besproken en alle leden waren het met dit voorstel eens, waarmee het is aangenomen. Onderstaand de afspraken die we hebben gemaakt.
 1. De vereniging blijft voorlopig bestaan
 2. Bestaand bestuur treedt terug per 21 augustus 2017
 3. Indien er dan geen nieuw bestuur is aangetreden wordt de vereniging alsnog ontbonden
 4. Het bestuur zal zich toeleggen op de juridische taken die een vereniging met zich meebrengt en daarnaast het hoogstnodige aan financiële- en ledenadministratie en communicatie doen
 5. Er wordt door het huidig bestuur geen incasso op lidmaatschap 2017 geint
 6. Om activiteiten te organiseren kunnen (groepjes van) leden zich melden als uitvoerend comité bij de secretaris. Zij kunnen aangeven welke activiteit zij wensen te organiseren. Na akkoord zal het bestuur het initiatief steunen door o.m. budget beschikbaar te stellen en ervaringen / netwerk te delen met het comité. Hiermee is de belasting van de bestuursleden aanzienlijk lichter geworden, maar wordt er wel meer initiatief en tijd gevraagd van de leden.
 7. Staande de vergadering heeft Julian zich beschikbaar gesteld om als trekker de Woerddag 2017 (10 jarig bestaan!) te organiseren hierbij wordt hij geholpen door: Marieke, Lieke, Joanneke en Floor.
 8. De Woerddag zal op de laatste zaterdag van de zomervakantie plaatsvinden, dat is op 19 augustus 2017.
We hopen dat er twee leden zijn die als bestuurslid willen optreden naast de al gemelde kandidaat. We denken dat door de constructie waarbij het bestuur minder in de uitvoering van alle activiteiten op zich neemt de belasting aanzienlijk lager zal zijn. We gaan er ook vanuit dat er meer trekkers zich zullen melden om activiteiten te organiseren die de binding binnen de wijk vergroten. Dat kan op dit email adres.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur vereniging de Woerd
Aanwezigen: Daam, Herald, Yvette, Rene, Jan, Joanneke, Sietske, Lieke, Julian, Marieke, Martijn, Floor, Miriam, Angenietje.

Nieuwe impuls voor de vereniging gezocht

Heb je goede ideeën met betrekking tot de vereniging?

Heb je een paar uur per jaar over om mee te werken aan de vereniging?

Binnenkort komen verschillende posities in de vereniging beschikbaar. Meld je via een mail aan : secretaris@verenigingdewoerd.nl of via een FB bericht. Dan nemen we contact met je op en kunnen we meer hierover vertellen aan je.

 

Groeten!

Daam Grund

De Woerddag 2016! Zaterdag 20 augustus!

Beste verenigingsleden,

Het is weer bijna zover! Zaterdag 20 augustus – De Woerddag

Het programma in vogelvlucht:

13:00 – 13:45 Inschrijvingen Volleybal en Voetbal toernooien

15:00 – 16:30 Activiteiten waaronder Voet- en Volleybal

17:30 Prijsuitreiking

17:30 – 19:00 Foodspot, bar en The Woerd Got Talent!

19:30 – 21:00 Onze vaste band : Soul Solution komt weer optreden

De Woerddag 2016Tussendoor zal DJ Skønk voor de muzikale omlijsting zorg dragen!

Heel leuk als jullie er allemaal bij zijn, nodig vooral ook je buren uit. Goede gelegenheid voor ze om lid te worden. 

Uiteraard kan deze dag alleen met hulp van vrijwilligers plaatsvinden. Meld je daarvoor aan via deze link  je wordt maximaal 1,5 uur ingezet op deze dag.

Vrijwilliger:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1ovrK0uk6qaN2lGjh519fZEngkqbHULRCt1Fs_Ga3xbz5gw/viewform

Voor verschillende activiteiten kan je ook jezelf inschrijven, gebruik daarvoor onderstaande links.

Voetbal:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN-fRqnae_ZtVRMjYS_vdIj7NBlfRnS1E1eaTA2XHS_mA5Zw/viewform

Volleybal:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgoXkPkyxYhMUuHSDM09oqEQKFx2n0WSzIIBBDOYxrIsW9zA/viewform

Woerd Got Talent:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfStv9NcbaiU7lqPgDR58NcUHG0VCI6Ka7V5rwn172rCVl7IQ/viewform

Stilstaan bij Illias

Beste buren,

25 juni 2015; het is zo ontzettend lang geleden zei Mohamed van de week. Nee hoor, zei Hind. Het is juist heel kort want je moet nog zo lang……..
Het is allebei waar. Het blijft voelen als een eeuwigheid en gisteren tegelijkertijd.

Graag nodigen we je uit om stil te staan bij Ilias (zie bijlage)

Mede namens Mohamed, Younes en Hind
Petra Jongerius

 

Illias

Activiteiten rondom pasen in Castellum

Hieronder een berichtje van Castellum, betreffende activiteiten die daar plaatsvinden rondom pasen.

Beste buren en omwonenden,

Graag informeren we u over het gezamenlijke Paasprogramma van Castellum Hoge Woerd, dat plaatsvindt van zaterdag 26 tot en met maandag 28 maart aanstaande.

Het Paasprogramma* staat in het teken van vogels. Er zijn diverse binnen- en buitenactiviteiten voor de hele familie. Zo zijn er lezingen, kan er worden geknutseld en zijn er diverse workshops van Steede en Museum. Ook Pax Romana is wederom aanwezig op het binnenterrein (zaterdag en zondag tussen 12.00u en 17.00u).
In de theaterzaal van Podium Hoge Woerd vindt Stormvogels plaats, een voorstelling voor de hele familie (8+) door De Vrijstaat uit Leidsche Rijn (middagvoorstelling op zaterdag, zondag en maandag, avondvoorstelling op vrijdag en zondag). Het CastellumCafé biedt een paasbrunch aan (zaterdag t/m maandag) en verstopt eieren voor de echte speurneuzen (zaterdag en zondag tussen 11u en 13u).
Op maandagmiddag vanaf 13.30u tot 17.00u geeft een vogelzaagkunstenaar een demonstratie vogels zagen uit boomstronken. Hierbij wordt van tijd tot tijd gebruik gemaakt van een kettingzaag.
De opbouw van het Paasprogramma vindt plaats op zaterdagochtend vanaf 09.00u.

Het exacte programma wordt begin maart verspreid via een aantal distributiepunten in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern, en gepubliceerd op de website www.castellumhogewoerd.nl. De folder met het complete programma is vanaf 8 maart af te halen bij de balie van Castellum Hoge Woerd.

Voor dit gezamenlijke Paasprogramma is een kleine evenementenvergunning aangevraagd en verkregen. We verwachten circa 400 bezoekers per dag met ongeveer 150 bezoekers tegelijkertijd. Dit is exclusief de bezoekers aan de theatervoorstelling Stormvogels.
Bezoekers worden uiteraard gewezen op de aanwezige autoparkeerplaats P1 en de fietsparkeerplaatsen aan de noord- en zuidzijde. De verwachting is dat de bezoekers voornamelijk te voet en met de fiets komen.

De organisatie van dit programma is in handen van de samenwerkende partners van Castellum Hoge Woerd. Tijdens het Paasweekend is de dienstdoende contactpersoon bereikbaar via de balie van het Castellum (12.00u – 17.00u, 030-2860084).

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, mailt u ons dan via burenplatform@castellumhogewoerd.nl.

Met vriendelijke groet,
CastellumCafé, Museum Hoge Woerd, Podium Hoge Woerd, Steede Hoge Woerd

1 2 3 4