Vereniging De Woerd

Oplaadpaal elektrische auto’s

Onlangs is fase 2 van De Woerd geïnformeerd over de plannen om een oplaadpaal voor elektrische auto’s te plaatsen op een openbare parkeerplek. De gemeente heeft hierop van bewoners veel reacties ontvangen. En om die reden is er enige weken geleden een overleg geweest tussen de desbetreffende bewoners en de gemeente, waarbij ook vertegenwoordigers uit ons bestuur zijn aangeschoven. Het gesprek was zeer nuttig en heeft geleid tot het besluit waarover wij onlangs het volgende bericht ontvingen:

Geachte bewoners van de Woerd,

(…) Ondertussen hebben we intern met verschillende partijen overleg gevoerd en vervolgens hebben we ook een overleg gevoerd met de aanvrager van de oplaadpaal en twee vertegenwoordigers van Vereniging De Woerd. Uit deze overleggen is naar voren gekomen dat we voorlopig geen oplaadpaal in de openbare ruimte in de Woerd zelf zullen plaatsen. We zullen echter een oplaadpaal gaan ontwikkelen ter plaatse van de openbare parkeerplaatsen aan de Vicuslaan, voor de ingang van Boer Goes. (…)”

 

 

ALV in combi met Winterborrel 2014

Zondag 19 januari 2014 zijn leden van Vereniging van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze vindt plaats in de Bouwloods om 15.00 uur. Aansluitend is er een Nieuwjaarsborrel bij hun buren Brouwerij Maximus.

Tijdens ALV komen de volgende agendapunten aan de orde:

  • Activiteiten 2013
  • Financiën 2013
  • Activiteiten 2014
  • Begroting 2014
  • Voortgang storingsmeldingen Eneco

En tenslotte…. graag vragen wij u wat het thema van 2014 wordt voor ons als Vereniging. Vul dus vooral onderstaand formulier in en laat weten wat u belangrijk vindt.