Vereniging De Woerd

Ouders en kinderen eisen stapvoets rijdende bussen bij Meernbrug

Donderdag 3 december 19:30 uur overhandigen bezorgde ouders en kinderen een verkeersbord en Sinterklaasgedicht aan wethouder Lot van Hooijdonk van Verkeer in Utrecht. Met een Sinterklaasgedicht en een verkeersbord vragen zij aandacht voor de schijnveiligheid op dit en andere punten in Leidsche Rijn.

 

Zie de hele tekst hier:

http://us12.campaign-archive2.com/?u=01e1fbe2571d5dc2b2cbc7ec1&id=9074c8aa22&e=19e85ffeb7