Vereniging De Woerd

Vereniging De Woerd op Facebook

Vereniging De Woerd
Vereniging De Woerd is bij Ed Hoornikplein.4 months ago
Tijdlijnfoto's
Ed Hoornikplein
Vandaag van 10 tot 12 uur is er vrijmarkt in de Woerd. Het plein stroomt vol.
Vereniging De Woerd
Vereniging De Woerd6 months ago
We stoppen er mee.
Op de jaarvergadering van vrijdag 8 februari is unaniem besloten over te gaan tot het opheffen van onze Vereniging de Woerd.

De belangrijkste redenen zijn:
- Een dalend ledenaantal
- Geen interesse bij bewoners van onze wijk die niet lid zijn van de vereniging om lid te worden (4 nieuwe leden op 320 benaderde gezinnen via flyer actie)
- Onvoldoende animo van onze leden om activiteiten te organiseren, op een trouwe groep na die elk jaar de Woerddag organiseren.

Laatste Woerddag of extra AED?
Voor het geld dat nog in kas is, zijn er twee mogelijkheden:
1. We organiseren nog eenmaal een Woerddag in Augustus. Dit kan alleen als er voldoende animo is om te helpen. .
2. Bij te weinig animo zullen we van het geld nog een tweede AED voor de wijk aanschaffen.

Het restant in kas na een van de twee bovengenoemde activiteiten zal aan een goed lokaal doel geschonken worden.

De opheffing van vereniging de Woerd betekent:
- Dat de vereniging per September 2019 wordt opgeheven.
- Er in 2019 geen contributie geïnd zal worden.
- De website en deze Facebook pagina opgeheven worden.
- De Sociale Whatsapp groep en WhatsApp Alert groep blijven bestaan met de huidige beheerders (deze zijn nu al los van de vereniging)
- De tenten die eigendom zijn van de vereniging bij enkele bewoners achterblijven en via de sociale WhatsApp groep geleend kunnen worden door buurtbewoners totdat deze kapot gaan.

Via deze weg willen we als bestuur iedereen die de afgelopen jaren op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan onze vereniging bedanken. Hopelijk kunnen we mooi eindigen met een laatste Woerddag, maar dan is je hulp wel nodig. Reageer vandaag per e-mail om je aan te melden voor de commissie.

Voor vragen kun je terecht bij secretaris@verenigingdewoerd.nl.

Groeten,

Lieke van der Hamsvoort -Voorzitter
Rutger Fuchs - Penningmeester
Ruut Brandsma - Secretaris - Communicatie
Gertjan van der Linden - Secretaris - Ledenadministratie
Vereniging De Woerd
Vereniging De Woerd7 months ago
Er zijn veel donaties binnen gekomen voor de AED. Dit was voldoende om een AED aan te schaffen. Hieronder een aankondiging van de initiatiefnemers voor de AED in onze wijk:

AED in De Woerd. Kom kennismaken met de AED op 26 januari van 15.00 – 16.00 uur!

Op 17 januari jl. is een AED (Automatische Externe Defibrillator) opgehangen aan het elektriciteitshuisje in de Ed Hoorniklaan.

Het snel kunnen beschikken over een AED is van levensbelang in een situatie van een hartstilstand. Dat bleek maar weer toen in het voorjaar van 2018 De Woerd-bewoners op het Lint een man met een hartstilstand succesvol reanimeerden met behulp van een AED.

Het is dus goed om exact te weten waar de AED hangt. Reanimatie binnen zes minuten vergroot de kans op overleving.

Op zaterdag 26 januari om 15.00 uur organiseren wij in de Ed Hoorniklaan een kennismaking met de AED. Wij, Leonie en Patricia (beiden Instructeur PBLS/AED) zijn daar aanwezig om tekst en uitleg te geven.

Mocht je daarvoor belangstelling hebben, kun je je ter plekke bij ons inschrijven voor een cursus Reanimatie (op zaterdag 23 maart en op zaterdag 28 september).

Goed om te weten: diverse zorgverzekeraars vergoeden een reanimatiecursus via de aanvullende verzekering. Check dit bij jouw verzekering. Meestal vind je deze vergoeding onder het kopje 'preventieve zorg' of 'preventieve cursus'.

Met vriendelijke groet,

Leonie Slegers
Patricia Goddijn
Vereniging De Woerd
Vereniging De Woerd11 months ago
Een AED, automatische externe defibrillator, is een levensreddend apparaat waarmee tijdens een reanimatie op straat een shock kan worden toegediend. In onze wijk, de Woerd, is nog geen AED aanwezig.De bewoners van een blok van onze wijk in fase 2 heeft na een intensieve BLS cursus (Basic Life Support, reanimatie voor leken) via de artsen die daar wonen het initiatief genomen om een actie te starten om een AED aan te schaffen voor de hele buurt. Zie voor nadere info de poster, deze zal ook gedeeld worden in de app en opgehangen worden in de wijk.

Wij als bestuur zijn erg blij met deze actie en steunen die dan ook van harte.

Graag uw gulle donatie om indien nodig levens te kunnen redden in onze wijk. Hierbij Betaal-link voor 12.50 EUR: https://tikkie.me/pay/sdmcleng05u9bpcgqj96
Vereniging De Woerd
Vereniging De Woerd12 months ago
Het zit er weer op, de 11e editie van de Woerddag! En wat was het wederom een gezellige dag, ondanks de buien. Dank aan alle vrijwilligers, het bestuur, de sponsoren en uiteraard aan alle bezoekers. Zonder jullie was het niet zo’n geslaagde dag geworden! Veel succes aan iedereen die morgen weer moet werken en naar school moet.
Vereniging De Woerd
Vereniging De Woerd12 months ago
Opbouw bijna gereed en het zonnetje schijnt! Zien we jullie zo om 15.00 uur?