Vereniging De Woerd

De Woerd Nieuws op Facebook

Bewoners van onze wijk kunnen in deze Facebook groep nieuwtjes delen aangaande de buurt, te denken valt aan gevonden voorwerpen, het ruilen van goederen, veiligheid of hulpacties. Berichten die vooral vanuit commercieel oogpunt zijn geschreven en niet specifiek op onze wijk betrekking hebben worden verwijderd.